logo
obrazekobrazek

Titulní strana > ZOOS zateplení

OTIZ

Pro moderní tepelnou izolaci střech, stropů, stěn a podlah proti úniku tepla

Používá se pro moderní tepelnou izolaci střech, stropu, stén a podlah proti úniku tepla, prostupu chladu, parotěné zábrany u saun. vyplní; dilatačních spár, pod plovoucí podlahy, podlahové topení, na obalování čerpadel, bojlerů, dom. vodáren proti zamrznutí, na odhlučnění pro motorová vozidla, čluny, apod., na ochranu proti chladu i slunci, u aut, lodí nebo campingových přívěsů.
V dalším použití - protiradonová zábrana /atest/, do klimatizačních zařízení, lednic, chlad.boxu, garážových vrat. pod vany, podložky do stanu či sportovišť.
Tepelná odolnost od -65 C do +90 C. Životnost zkoušeno na min. 50 let.

otiz

  • SNADNÁ MONTÁŽ
  • pro tepelnou i protimrazovou izolaci
  • pro parozábranu
  • jako proti radonová bariéra - atest (CSI Praha číslo 004/2001)
  • pro tlumení kročejového hluku / útlum 21 dB - atest (o tl. 5.5 mm)/
  • pro výplně dilatačních spár - pro odstranění tepelných mostů
  • hydroizolace i proti tlakové vodě - atest (CSI Praha číslo AP 492 - 59/01)

Využití ve stavebnictví:
1. Podlahy / pod PVC, pod dlaždice, podlahová vytápěni, plovoucí podlahy, pod koberce, pod beton (hliníková vrstva je chráněna před alkalickým prostředím betonu polyethylénotereftelátovou folii) , zateplení základů, pod chladírenské rozvody do zimních stadiónů
2 Izolace stěn. stropů, saun. bazénů, krytých a zimních stadionů...
3 Střechy všech typů a velikostí, domů, hal i sportovišť...
4 Garážová vrata, bytové dveře - izolace, zvukový útlum, mezisténná hluková zábrana apod....
5 Na obalování boilerů, čerpadel, nádrži, / tzv "Bojler pyžamo"/ na obalováni WC proti zamrznutí, pod vany pro udržování tepla, do bazénů na udržení tepla ...
6. Klimatizace a vzduchotechnika na udržení teplot, snížení hluku - materiál samolepící.
7. Zemědělské budovy, kůlny, stáje, seníky, sušičky, sýpky - pro zateplení ci proti vlhku.
8 Využití v dopravé na odhlučnění nebo tepelné izolace, či proti mrazu nebo jako antivibrační útlumová izolace u aut. autobusů, trolejbusu, lodí a letadel všeho druhu.
Pro silniční, zemědělské nebo zahradní stroje na snížení hlučnosti, izolace jako tepelná, protislunečni, protimrazová a protivlhkostní izolace nebo clona do campingových, či rekreačních zařízení, vleků, chladírenských přívěsů, nástaveb...
9 Proti záplavové vodě a při obnově zaplavených oblastí.

Další využití:
Jako podložky do stanů, na mrazící boxy. do skladů s potravinami apod.. velmi dobia je i tepelná izolace potrubí, jak vodního / teplá a studená /. tak odpadního proti mrazu.

Výhody:
Jednoduchá manipulace s materiálem, materiál je lehký /s tím je spojena i levná doprava /. tenký materiál je vhodný tam. kde je požadován nárok na malý prostor. lermui/olační fólie je nenasákavá, odolná vůči škůdcům / zejména myším - hliníková fólie jim nechutná a v malém prostoru se ani nezahnizdí / Při použití 2x AI nevzniká nebezpečí rosného bodu. Fólie se vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí, která se s klesající teplotou dále zlepšuje. Materiál je bez alergenů, snižuje elektromagnetické záření

Spojování:
Stavební izolační pásy lze spojovat lepením /Chemoprén, Alkapren/
Přelepovánm izolačními AI samolepícími páskami, nebo bitumenovými páskami dosáhnete dokonalého spojení jednotlivých pásů. K podkladu můžete použít i ruční neho elektrickou sponkovačku, či speciální kotevní techniku.
Podmínka: pro dobrou funkci parozábrany je nutno všechny spoje pfelepit samolepící hliníkovou páskou, zamezit odizolováním případný styk hliníku s obnaženými el.vodiči.
Při zachování vzduchové mezery se schopnost fólie izolovat před vnějšími vlivy / jak tepelnými, lak mrazivými / zlepšuje. Hodnota tepelného odporu se znásobuje

Stávající systémy
Nevýhody stávajícího zateplení jsou odstraněny.
Fasáda nebude nikdy provlhat, jako při použití kontaktního zateplení ETICS, vata, EPS apod. Mimochodem vata se po čase, kdy několik dní intenzivně svítí slunce a na fasádu dopadá až 1000W/m2, tak tato izolace vatou se rozpátí též a stratí až 30% izolačních schopností. Polistyrénová izolace má zase nevýhodu, že se do nasáklé vlhkosti vyluhuje styren a ten se dostává do povrchových vrstev omítky, pak je cítit kyselý zápach a fasáda "oleze" mechem. Izolační schpnost vlhkých zateplení je na polovině, posune se rosný bod a v interiérech začnou vznikat plísně.

Stávající systémy - projekční hlouposti
Není vetší nesmysl, než projektovat novostavby z tepelně nevyhovujících zdících materiálů a ty obalit do zateplení. Nejen, že máte měkké fasády, které poškodí ptáci, kroupy, děti, ale ještě si zaručíte "stájové klima" - vlhké uvnitř. Ano můžete použít rekuperaci apod., ale pak vypadne proud, rozbije se elektronika a vy - vy se asi udusíte :-)) . Proč dělat věci jednoduše, jak to bylo po staletí, když to jde složitě? Obalit dům do izolace a pak použít nákladnou a rozbitnou techniku na odstranění důsledků. A není pravdou, že vata je na tom lépe než EPS, je prodyšná, ale v zimě zamrzne a je po prodyšnosti, nebo si na ni běžně dáte akrylový štuk (omítku) a ten má prodyšnost (faktor mí) 30x horší., Mimochodem vata je na tom s vlákny podobně jako azbest.

Cena OTIZ

Samostatné stránky - OZIZ.cz

ENG.:
OTIZ-for heat and frost insulation, vapor barrier against radon against impact noise attenuation 21dB/5.5 mm, waterproofing and anti-pressure water, on all certificates. Under floor coverings, floor heating and cooling, looring, concrete below (aluminum foil layer is protected) to the ground. Insulation of walls, ceilings, swimming pools and water heaters. Roofs of houses, halls, sports of all types and sizes. Garage doors, interior doors, insulation and sound attenuation.

Zlatý dům daparts s.r.o., Luční 963, 53003 Pardubice, IČO 62063936, DIČ CZ62063936, KS HK oddil C, vl. 749 - © Copyright - arch.Petr DAVID / 2018 .

 

 

 

 

 

optimalizace PageRank.cz Do katalogů registrovalo
Centrum registrace odkazů
SEO katalog Moderní katalog odkazu slowo.sk   www.zlaty-dum.cz, www.zlaty-dum.com, www.hotblok.eu, www.nezatepluj.cz, www.nizkoenergetickedomy-stavebni-material-hotblok.eu, www.zlatydum.eshop, www.archpetrdavid.com, www.zdd.cz, www.gtbloky.cz, www.stropni-system.cz, www.sukiennik.cz, www.postavdumsvepomoci.cz, www.postavdumsam.cz,               dmoz.sk
Rink.cz site-seo